Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > 06. Udførelse af in-situ

06. Udførelse af in-situ

Hurtig afdækning af overfladen er nødvendig for at undgå plastiske svindrevner. På grund af det højere fillerindhold i SCC er tiden fra udstøbning til det tidspunkt, hvor afdækningen tidligst skal være etableret ofte halveret i forhold til ved anvendelse af traditionel beton. Det høje indhold af finstof medfører desuden risiko for skorpedannelse i overfladen, som følge af for hurtig udtørring. Ofte vil det være vanskeligt at afdække store gulvflader hurtigt nok med plast. I sådanne tilfælde bør der i stedet påsprøjtes et forseglingsmiddel, der på et senere tidspunkt kan fjernes ved slyngrensning, hvis det er nødvendigt for den efterfølgende påklæbning af gulvbelægning eller maling af gulvet.

Vingeglitning vanskeliggøres af, at SCC, på grund af det høje fillerindhold samt superplastificerende stoffer, har en tendens til gummihud på overfladen. Dette medfører, at den indblandede luft i betonen samles nogle millimeter under betonens overflade i stedet for at forsvinde op i atmosfæren. Dette fænomen kan gøre det umuligt at vingeglitte uden at ødelægge overfladen. Nogle betonleverandører fraråder generelt brug af vingeglitter og anbefaler i stedet en tallerken- eller planglitter.

Slibning af gulvet efter hærdning er en mulighed, som prismæssigt kan konkurrere med traditionel glitning. Ved en slibning undgår man ventetiden, indtil glitningen kan påbegyndes. Ventetiden kan, i forhold til traditionel beton, blive noget længere for SCC, hvis betoneleverandøren ikke har taget forholdsregler mod dette. Skal det færdige gulv fremstå som sleben overflade og uden skrabespartling, stiller dette dog store krav til udførelsen af gulvet, idet der efter slibningen ofte ses et stort antal huller i overfladen.

Det skal dog bemærkes, at slibning vil reducere noget af den arbejdsmiljømæssige gevinst ved brug af SCC set i forhold til traditionel beton.

Fremkomst af huller efter slibning af SCC beton
Fremkomst af huller efter slibning af SCC beton

De nuværende selvkompakterende betoner har en tendens til mange små luftbobler i betonen, ca. 1-7 mm i diameter. Luftboblerne vil kunne give små huller i overfladen ved en slibning. Det er dog sjældent disse huller fra indblandet luft, der giver anledning til problemer. Det er derimod væsentligt større huller, som optræder hvis udførelsen ikke har været korrekt. Hullerne er forårsaget af indesluttet luft, der søger op mod overfladen, og medfører huller med lodrette vægge eller kratere.

Hul med lodrette sider i SCC gulv
Hul med lodrette sider i SCC gulv

Der synes umiddelbart at være en sammenhæng mellem tidspunktet for jutningen og fremkomsten af de mere markante lufthuller i overfladen. Begynder man at jutte for tidligt, synes risikoen for de markante huller i overfladen at værre stor, som det fremgår af afsnittet om udførelse af vandrette støbninger.