Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > 04. Sammensætning af SCC

04. Sammensætning af SCC

Grundlæggende sammensættes SCC efter de samme principper, som man benytter ved proportionering af almindelig blødstøbt beton. Processen kan derfor helt traditionelt opdeles i følgende delprocesser:

For SCCs vedkommende er der blot tale om beton med specielle krav til den friske beton, idet den både skal være meget flydende og samtidig udvise stabilitet under transport og udstøbning.

Det er yderst vanskeligt at modellere bearbejdeligheden af frisk beton. Derfor er det ikke muligt at sammensætte en beton med bestemte flydeegenskaber udelukkende på baggrund af teoretiske beregninger. Ved at kombinere teori med mere erfaringsbaserede metoder, er det dog muligt at sammensætte en recept, der kun kræver mindre justeringer ved prøveblanding.

I "Håndbog for sammensætning af SCC" er der givet en materialemodel, der opfatter betonen som to faser svarende til pasta og tilslag.

flydemål