Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > 07.  Udførelse af elementer

07. Udførelse af elementer

SCC kan med stor fordel benyttes til produktion af visse blødstøbte betonelementtyper. Det er i sagens natur ikke alle elementtyper, der egner sig lige godt, fx betyder den typiske udstøbningsmetode for huldæk, at der ikke kan benyttes SCC.

 

Billedet viser en vandret udstøbning af et betonelement.
Udstøbning af vandret element

For elementproduktion er der en vis effektivitetsgevinst ved at bruge SCC frem for traditionel beton. Den største fordel skyldes dog, at arbejdsmiljøet forbedres markant i støbehallen, hvor formvibratorerne bliver overflødige, og støjniveauet sænkes markant for betonarbejderne. (se mere under Arbejdsmiljø).

Ligesom ved in-situ støbninger kræver SCC særlige hensyn under udførelsen for at opnå et godt resultat. På de næste sider vil det blive beskrevet, hvordan man kan håndtere nogle af de vigtigste udførelsesmæssige aspekter ved støbning af vandrette elementer (vægge) og lodrette støbninger (vægge, søjler, bjælker).