Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > 06. Udførelse af in-situ

06. Udførelse af in-situ

Selvkompakterende beton (SCC) kan benyttes til at opnå udførelsesmæssige lettelser, men samtidigt kræver SCC også enkelte særlige hensyn under udførelsen for at der kan opnås et godt resultat. De udførelsesmæssige fordele opnås fx ved at anvende SCC til større gulvstøbninger, idet produktiviteten derved kan øges markant. SCC er i den forbindelse specielt velegnet til gulve, hvor der ikke er særlige krav til gulvets planhed, samt til gulve, hvor der efterfølgende skal pålægges slidlag/afretningsmørtel. Den øgede produktivitet skyldes bl.a., at der ikke skal udlægges (og efterfølgende fjernes) ledere, og der benyttes ikke vibratorbjælker samt, at udstøbningstakten kan foregå hurtigere.

Udstøbning af et SCC gulv
Billedet viser udstøbning af et SCC gulv

På de følgende sider gennemgås nogle vigtige udførelsesmæssige aspekter ved in-situ støbninger, der – afhængigt af konstruktionen – bør inddrages ved planlægning af udførelsen. En samlet gennemgang findes også i SCC-Konsortiets håndbøger, som indeholder flere detaljerede anvisninger.