Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > 01. Hvad er SCC?

01. Hvad er SCC?

Siden år 2000 er anvendelsen af meget flydende betontyper blevet udbredt både i betonindustrien og på byggepladserne. Kært barn har som bekendt mange navne, og de nye betontyper er både blevet kaldt flydebeton og vibreringsfri beton. Der er dog efterhånden skabt konsensus om at anvende betegnelsen SCC, der er en engelsk forkortelse for Self-Compacting Concrete, eller på dansk: selvkompakterende beton.

Bemærk i den forbindelse, at SCC ikke er selvnivellerende - den behøver fortsat afretning og kan udføres med et vist fald.

 
SCC er defineret som beton, der selv flyder ud i støbeformen og omslutter armeringen uden vibrering, eller anden mekanisk påvirkning. Det er dog tilladt at påvirke SCC manuelt med skovle og lignende.

Der er ikke nogen præcis grænse for, hvornår beton kan kaldes SCC, men typisk vil beton med et flydemål over 500 mm betegnes SCC. Der findes således en gråzone mellem sætmålsbeton med højt sætmål og SCC med lavt flydemål.

I nedenstående fotos ses forskellen på et traditionelt sætmål til venstre og et flydemål for SCC til højre. Begge konsistensforsøg har sætmålskeglen som udgangspunkt.

Sætmål for traditionel beton til venstre målt som sammensynkningen af en 300 mm høj betonkegle. Flydemål i form af diameteren for et tilsvarende SCC prøveemne ses til højre.