Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > 04. Sammensætning af SCC

04. Sammensætning af SCC

Selv når styrkeklassen er kendt, er det ikke muligt at foreskrive én SCC-universalrecept, der er optimal på alle anvendelsesområder. Ud over de enkelte delmaterialers konkrete egenskaber, afhænger recepten fx også af:

  • betonens anvendelse – er det fx en gulvbeton, der skal kunne glittes?
  • krav til styrkeudvikling – fx er der typisk større krav til tidlig styrke i en elementproduktion end for beton til konstruktioner, der støbes in-situ.
  • andre krav, fx arkitektoniske krav til betonens farve.

Nedenfor er givet tre konkrete eksempler på SCC-recepter til forskellige formål:

Gulvbeton Elementbeton Hvid beton
Betonklassifikation P20 M30 A 35
Delmateriale [kg/3m]
Cement 235 330 350
Flyveaske 100 80 -
Mikrosilica - 20 -
Vand 135 160 140
Superplastificeringsmiddel* 3,5 3,6 3,0
Luftindblandingsmiddel* 2,0 0,5 0,5
Sand 0/2 mm 740 640 650
Sten 4/8 mm 290 240 220
Sten 8/16 mm 720 800 880
v/c 0,47 0,39 0,40
* dosering afhænger af fabrikat