Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > 04. Sammensætning af SCC

04. Sammensætning af SCC

Sammensætning af pastaen
For at opnå god stabilitet i pastaen, skal volumenforholdet mellem vand og faste partikler typisk ned i området svarende til et v/c-tal på 0,36 - 0,40. Da dette i mange tilfælde vil medføre unødvendigt høje styrker, kan en del af cementen med fordel substitueres med flyveaske eller andet pulvermateriale. Pastaens egenskaber kan desuden reguleres ved at bruge forskellige tilsætningsstoffer.

Nedenfor er en liste over forskellige muligheder for at styre pastaens egenskaber ved at kombinere forskellige delmaterialer.

Flyveaske
Flyveaskemængden kan fx vælges i området 15-30 % af pulvermængden, hvor den nedre ende repræsenterer betoner, hvor hurtig afbinding samt tidlig og/eller høj styrke ønskes. Ved substitution af cement med flyveaske, bør man i denne sammenhæng tænke i volumen, dvs. at 1 kg cement kan erstattes med ca. 0,7 kg flyveaske, svarende til en ”volumen-faktor” på 1,4. På grund af flyveaskens kugleformede partikler vil man ofte have lidt større faststofindhold i pastaen, uden at denne bliver unødig tyktflydende.

Mikrosilica
Mikrosilica har en tendens til at gøre pastaen mere tyktflydende, men kan omvendt afhjælpe bleedingproblemer, hvis sandet er lidt for groft. Det bør dog ikke tilsættes i for store mængder; 3-5 % af pulveret vil sædvanligvis være passende.

Superplastificerende tilsætningsstoffer
For de superplastificerende tilsætningsstoffer bør doseringsmængderne vælges efter leverandørens anvisninger. Databladene anfører ofte meget vide grænser for dosering, men et udgangspunkt kunne være en dosering lidt over midtpunktet i intervallet.

Betonens følsomhed overfor variationer i vandindhold vil generelt øges med øget dosering af superplastificerende tilsætningsstoffer, hvorfor meget høje doseringer sjældent er ønskelige. Omvendt skal man naturligvis op på en dosering, hvor pastaen opnår de ønskede flydeegenskaber.

Herudover har cementtypen en vis betydning, fx vil Aalborg Portland Lavalkali Sulfatbestandig Cement og AALBORG WHITE® typisk have et mindre doseringsbehov (ca. 25 %) end Aalborg Portland RAPID cement og Aalborg Portland BASIS cement. Flyveaske har ligeledes et lavere doseringsbehov end cement, så fordelingen mellem cement og flyveaske vil også have betydning, hvis doseringen sker på pulverbasis.

Luft
I Danmark produceres SCC næsten uden undtagelse med indblandet luft, og et luftindhold på 5-7 % vil som regel være passende. Hvis luftindblanding udelades, skal volumenet af den øvrige del af kitmassen øges. Dette er en af årsagerne til, at man i andre lande opererer med højere pulverindhold end i Danmark.

Indblandet luft har endvidere den fordel, at den har en stabiliserende virkning på pastaen i kraft af svage elektrokemiske bindinger mellem partikler og luftbobler. En ulempe ved luftindblanding er dog, at man dermed også har et luftindhold, som skal styres.