Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > 07.  Udførelse af elementer

07. Udførelse af elementer

SCC kan benyttes til lodret støbning af fx vægge i batteriforme, søjler og bjælker samt ribbeplader (for sidstnævnte elementtype er der tale om en kombination af vandret og lodret støbning). Når man støber vægge i batteriforme og søjler skal man være særlig opmærksom på, at når SCC falder frit ned i formen, øges risikoen for separation og inhomogen luftporefordeling. I de fleste tilfælde forhindrer geometrien ved søjler, at udstøbning kan foregå på anden vis end ved frit fald i formen, men der kan være tilfælde, hvor betonen kan udstøbes med strømpe. Eventuelt kan en lille stavvibrator benyttes kortvarigt i søjlerne for at undgå luftporer på overfladen.

Udstøbning af ribbedæk
Udstøbning af ribbedæk.

Ved støbning af vægge i batteriforme gælder samme problemstillinger som ved lodrette in-situ støbninger. Derfor er anvendelsen af SCC i batteriforme på nuværende tidspunkt forholdsvis begrænset. Dog kan man undgå en del af luftblærerne i overfladen ved at sikre sig, at al betonen har været i bevægelse. Dette betyder, at elementer med større udsparinger, hvorom betonen kan flyde, kan udstøbes delvist med SCC og delvist med normal beton. Dermed kan SCC’s fordele udnyttes til korrekt udstøbning omkring udsparingerne og den ekstra armering. Man skal dog være opmærksom på, at der kan opstå farveforskelle i elementet.

Bjælker udstøbes fx ved at betonen fyldes i formen midt på elementet, hvorved der opnås mest mulig bevægelse i betonen, og dermed undgås de værste luftansamlinger. Ved eventuelle erfaringsmæssigt kritiske områder med mindre strømning i betonen og dermed større risiko for luftblærer, kan en lille stavvibrator benyttes.

Ribbedækelementer omfatter både vandret og lodret støbning. Elementer til tage har normalt en hældning på mellem 25 og 30 promille (svarende til 1:40 / 1:36). Udstøbningen sker på samme måde som ved bjælker: betonen fyldes i fra midten, og støbefronten fylder formen op efterhånden. Ved kritiske områder- fx forankringszonen ved forspændte elementer, kan en lille vibratorstav kortvarigt benyttes, så fuldstændig omstøbning af armeringen er helt sikret. Betonen kan fx afrettes med en retteskinne, der føres fra midten af elementet og udefter, med en lille bræmme af beton til at udfylde eventuelle lunker.