Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > 07.  Udførelse af elementer

07. Udførelse af elementer

På elementfabrikker transporteres betonen (satsvis) via et conveyor-system fra blanderen og ud til støbehallen, hvor den tømmes i en betonspand. Spanden bliver efterfølgende transporteret videre til formen med kran. Hvis der ikke er installeret conveyerbaner, kan betonen tømmes direkte til betonspanden, der transporteres med truck til kransystemet og derfra til formene. Man skal være opmærksom, på, hvordan betonen overføres til beholderne og transporteres, idet de metoder, der benyttes til traditionel beton, eventuelt kan medføre spild, udstrømning gennem utætheder eller separation af betonen. Normalt går der ikke særlig lang tid fra produktion til udlægning af den enkelte sats i formen, så transporttiden er ikke noget problem på elementfabrikker. Dog skal man være opmærksom på, at hvis betonen ikke kan udlægges lige efter blandingen pga. støbestop eller lignende, kan betonens flydeegenskaber være ændret væsentligt.

Betoen fordeles fra blanderen til en kranspand i den ene ende af støbehallen.
Betonen fordeles fra blanderen til en kranspand i den ene ende af støbehallen.