Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > BML-viskosimeter

BML-viskosimeter

Et viskosimeter er en laboratorieopstilling, hvor der direkte måles på betonens reologiske egenskaber: flydespænding og viskositet. BML-viskosimeteret er det mest anvendte viskosimeter til beton i de skandinaviske lande. Det er både anvendeligt til konventionel beton og SCC. For traditionel beton er det som regel flydespændingen, der dominerer bearbejdeligheden, og derfor er det ikke helt så vigtigt at få information om begge parametre. Men for SCC er flydespændingen lavere, og derfor får viskositeten forholdsvis større betydning for, hvordan betonen flyder, og der er derfor behov for at kende begge parametre.

Ved brug af BML-viskosimeteret fyldes en beholder med 15 liter beton. En fortandet kerne nedsænkes i beholderen, og beholderen sættes i rotation. Herefter måles betonens kraftpåvirkning af kernen ved forskellige hastigheder. Målingerne kan omregnes til de rheologiske parametre.

Billedet viser målemetoden BML-viskosimeter til brug ved bestemmelse af SCCs flydeegenskaber
BML-viskosimeter

Metoden er relativt avanceret og udstyret dyrt. Derfor vil den næppe finde anvendelse udenfor forskningslaboratoriet.

Princippet for viskosimeteret kan imidlertid godt anvendes andre steder. Fx kan watt-meter målinger ved to forskellige hastigheder i en blander med variabel skovlhastighed efter passende kalibrering også give en indikation af betonens to reologiske parametre (flydespænding og viskositet). Dette kaldes en 2-parameter måling.

 Produktblade