Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > 4C Auto Slump Flow

4C Auto Slump Flow

Nyt instrument til bestemmelse af bearbejdeligheden af SCC

SCC's bearbejdelighed og flydeevne kræver kendskab til mindst to parametre iht. Bingham modellen, nemlig flydespænding og viskositet. Et udbredelsesforsøg er ikke tilstrækkeligt til at bestemme disse.

Ideen bag 4C-ASF (figur 1) er derfor at udvikle et relativt billigt, simpelt og betjeningsvenligt udstyr til bestemmelse af flydespænding og plastisk viskositet for SCC. Derudover egner udstyret sig til pålidelig og personuafhængig dokumentation af udbredelsesmål i henhold til DS/EN 12350-5 med de ændringer der er angivet i Anneks U i DS 2426, dog med retvendt sætmålskegle.

Dermed opnås et simpelt prøvningsudstyr, som kan indgå i friskbetonprøvning på betonfabrikken, baseret på den velkendte sætmålsprøvning. 4C-ASF er tilmed uafhængig af operatøren, hvilket giver mere pålidelige måleresultater end de normale faldbordsmålinger.

4C Auto Slump Flow er udviklet i forbindelse med SCC-Konsortiet. Derudover har Betoncentret i forbindelse med bl.a. prøvestøbninger startet opbygning af en referencedatabase, som sammenholder bearbejdelighed af SCC med udstøbningsegenskaber og den hærdnede betons egenskaber. Det er endnu for tidligt at drage konklusioner fra de opnåede erfaringer, men det forventes, at anvendelsen af 4C-ASF vil give et mere pålideligt billede af, hvorfor SCC i nogle tilfælde er en succes, mens det i andre tilfælde giver et uheldigt resultat.

4C-ASF er baseret på udførelse af en fuldt kontrolleret flydemålstest, hvor en SCC-betons udbredelse som funktion af tid bestemmes ved hjælp af video-billedanalyse.

4C Auto Slump Flow-systemet i funktion_Figur 1

Figur 1. 4C Auto Slump Flow-systemet i funktion.

En retvendt sætmålskegle løftes med en konstant hastighed på 7 cm/s op fra en tør bundplade af sandblæst glas. Samtidig med at kegleløftet aktiveres fra en PC, startes også optagelse af betonens udbredelse som funktion af tid ved hjælp af et digitalt videokamera. Videosignalet registreres i 40 sekunder, hvorunder der optages ca. 1200 billeder. For hvert billede i videosekvensen bliver positionen af udbredelsesfronten bestemt ved billedanalyse med en nøjagtighed på 0,5 mm. Billedanalysen returnerer således ca. 1200 sammenhørende værdier af udbredelse som funktion af tid. En serie på fire billeder fra den samme test er vist i figur 2, som illustrerer billedanalyseprincippet.

4C Princip i billedanalyse med 4C Auto Slump Flow-systemet. Betonfrontens position bestemmes ud fra intensiteten i det sort-hvide billede – den første større ændring i gråtone fra billedets højre side er betonfronten.

Figur 2. Princip i billedanalyse med 4C Auto Slump Flow-systemet. Betonfrontens position bestemmes ud fra intensiteten i det sort-hvide billede – den første større ændring i gråtone fra billedets højre side er betonfronten.

 Produktblade