Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > L-boks

L-boks

Forsøg med L-boksen er så at sige en mini-støbning med SCC og kan derfor anvendes både til at vurdere SCCs flydeegenskaber og evne til at passere armering i en given konstruktion.

L-boksen er, som navnet antyder, udformet som en L-formet kasse. Den vertikale og horisontale del er adskilt med en plade, der kan fjernes. Foran pladen er der monteret armeringsstænger fx svarende til den tætteste armering i den konstruktion, betonen skal anvendes til.

Billedet viser målemetoden L-Boks ved måling af SCCs flydeegenskaber
L-Boks

Den vertikale del af boksen fyldes med SCC. Herefter fjernes pladen, så SCC flyder gennem armeringsarrangementet og ud i den horisontale del af boksen. Når betonen stopper med at flyde, måles højden i hver ende af den horisontale del af boksen. Hældningen af den stillestående SCC indikerer betonens evne til at fylde en form ved egen kraft. Blokeringsrisiko kan vurderes visuelt. Der kan suppleres med måling af den tid, der går, fra pladen fjernes til betonen er nået henholdsvis 200 mm og 400 mm ud i den horisontale del af boksen, hvilket giver information om betonens flydeevne.

Forsøg med L-boks giver således mange informationer om betonen, både kvalitative og kvantitative, men forsøget er ret omstændeligt, ligesom forberedelse af opstillingen og rengøring er tidskrævende.

 Produktblade