Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > Sten

Sten

For SCC gælder som for anden blødstøbt beton, at afrundede sten bør foretrækkes frem for kantede og knuste sten. Særligt for knust materiale gælder, at et for stort indhold af stenmel kan gøre stenene uegnede.

Stenstørrelsen bør vælges under hensyntagen til konstruktionen, armeringsforhold mm. Til de fleste formål vil en maksimal stenstørrelse på 16 mm være passende i SCC. Kun i tilfælde af meget massive konstruktioner eller ukomplicerede støbninger bør stenstørrelsen øges, idet risikoen for separation og blokering under udstøbningen herved stiger.

Stenkvaliteten skal naturligvis som minimum afspejle miljøklassen for konstruktionen. Især for gulve, der udsættes for slid, er det vigtigt at undgå lette korn i overfladen. Korn med densitet under 2100-2200 kg/m3 er lettere end den omgivende pasta og vil derfor have en tendens til at søge mod overfladen. Materialeklasse M vil i mange tilfælde være tilstrækkelig, men der er også eksempler på klasse M sten, hvor en del af de tilladte 5 vægt-% under 2400 kg/m3 er helt nede i det kritiske densitetsområde. I så fald vil klasse A sten være det rigtige valg til gulve udsat for slid.

SCC med lette korn, der giver ujævnheder i overfladen.

 

SCC med lette korn, der giver ujævnheder i overfladen.

 

Mens risikoen for opdrift øges med faldende korndensitet, vil risikoen for nedsynkning øges med stigende korndensitet. Eksempelvis vil den nedadrettede kraft (inkl. opdrift) på en sten af granit typisk være 20–25 % større end på en tilsvarende flintesten.

 Produktblade