Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > 08. Arbejdsmiljø

08. Arbejdsmiljø

Vibrationsarbejdet giver både anledning til støj på byggepladsen og vibrationspåvirkning af de folk, som udfører vibreringen. Vibrationerne forplantes til operatørens hånd-arm, og i visse tilfælde kan der også være tale om helkropsvibrationer, som forplantes gennem fx stillads, mv. Arbejdstilsynet anbefaler, at accelerationspåvirkningen på hånd-arm generelt ikke overstiger ca. 3 m/s2, og når denne grænse overskrides, skal der sættes grænser for den daglige udsættelsestid. Hånd-arm accelerationspåvirkningen fra stavvibratorer er vurderet, og Byggeriets Arbejdsmiljøcenter har foretaget målinger på to vibratormodeller svarende til hhv. lodret vægstøbning og gulvstøbning.

Til gulvstøbning anvendes typisk pistolvibrator med håndtag. Håndtaget sikrer, at hånd-arm vibrationerne dæmpes, selvom operatøren holder ganske tæt på flasken. Accelerationspåvirkningen er målt til 3,4 m/s2 (45 mm diameter), hvilket efter Arbejdstilsynets vejledning ikke er synderligt sundhedsskadeligt, så længe udsættelsestiden ikke overstiger ca. 8 timer dagligt. En betonarbejder udsættes næppe for 7 – 8 timers vibreringsarbejde på en arbejdsdag ,så derfor vil vibrering af gulve normalt ikke betegnes som direkte sundhedsskadelig.

Til lodret vægstøbning anvendes stavvibrator med slange, som kan sænkes flere meter ned i støbeformen mellem armering og form. Vibrationspåvirkningen er størst, mens operatøren hiver vibratoren op og sænker den ned, da grebet om slangen på disse tidspunkter er fast. Når vibratoren er nedsænket i beton, holdes der med løst greb, og ydermere optages en stor del af accelerationspåvirkningen af betonen. Se videoklip med vibrering under Arbejdstillinger og løft.

Målinger af accelerationspåvirkningen på operatørens hånd-arm viser, at påvirkningen stiger jo tættere der holdes på flasken, hvilket er illustreret i nedenstående diagram. Som det ses er accelerationspåvirkningen fra stavvibratoren betydelig højere end for pistolvibratoren.

Accellerationspåvirkning

En vurdering af den ækvivalente accelerationspåvirkning, som betonarbejdere udsættes for, er gjort med udgangspunkt i observationer fra vægstøbning med traditionel beton sammenholdt med de målte accelerationspåvirkninger. Denne vurdering konkluderer, at udsættelsestiden, som operatøren udsættes for, ligger indenfor det sundhedsmæssigt forsvarlige efter Arbejdstilsynets vejledning. Det skal dog bemærkes, at accelerationspåvirkningen ligger langt over den anbefalede maksimumsgrænse på 3 m/s2 specielt, når operatøren holder tættest på flasken, mens han skifter nedstiksposition. Derfor vil der være tale om en mærkbar forbedring af arbejdsmiljøet, hvis vibrering kan udelades ved vægstøbninger.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at betonarbejdere udsættes for andre (og langt farligere) vibrationspåvirkninger fra håndværktøj såsom bore- og huggeværktøj, end det er tilfældet med vibreringsudstyr til beton.