Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > 4C Auto Slump Flow

4C Auto Slump Flow

Betonens reologiske parameter findes ved en “best-fit”-søgning i en database over flydekurver (udbredelse som funktion af tid) opbygget ud fra numeriske simuleringer  af flydemålstest baseret på Bingham-modellen. Databasen dækker i øjeblikket flydespændinger fra 5-100 Pa og plastiske viskositeter fra 10-64 Pa∙s, hvilket omfatter typiske danske SCC'er. Til sidst præsenteres de fundne reologiske parametre på PC-skærmen, og en rapport genereres i pdf-format.  Da man i udlandet visse steder opererer med noget højere viskositeter, vil databasen blive udbygget til at omfatte plastiske viskositeter op til 200 Pa∙s.

Bestemmelse af reologiske egenskaber

 Produktblade