Logo: Viden om SCC, link til forsidenLink til www.teknologisk.dk/byggeri
Viden om SCC
  Udskriv Udskriv  Log ind Log ind  Søg Søg
Du er her: Viden om SCC > 08. Arbejdsmiljø

08. Arbejdsmiljø

Ud fra vurderinger af arbejdsmiljøet og med udgangspunkt i de emner, som er gennemgået på de foregående sider kan følgende hovedkonklusioner drages for så vidt angår de arbejdsmiljømæssige forbedringer ved at skifte fra traditionel beton til SCC:
  • Generelt fås den største gevinst i form af reduceret støjniveau. Dette gælder for in-situ støbninger på byggepladsen og i særdeleshed for elementproduktion på betonelementfabrikken.
  • Den positive effekt af at udelade vibrering med stavvibratorer er primært mærkbar for lodrette in-situ støbninger, hvor vibreringsarbejdet medfører mange særdeles sundhedsskadelige løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Desuden overstiger vibreringspåvirkningen af hånd-arm Arbejdstilsynets sundhedsgrænse på 3 m/s2, hvilket sætter begrænsninger på den daglige udsættelsestid.
  • For vandrette gulvstøbninger er arbejdsbelastningen hidrørende fra jutning af SCC sammenlignelig med vibrering og afretning af traditionel gulvbeton. I begge tilfælde er arbejdsstillingerne ikke decideret sundhedsskadelige. Dog kan reparationsarbejder efter ledere i traditionel gulvbeton være overordentlig belastende for ryg og knæ. 
  • Det forudses desuden, at en generel reduktion af støjniveauet på byggepladsen vil fremme kommunikationen og sænke arbejdsulykkesraten.
  • Den øgede brug af superplastificerende stoffer i SCC sammenlignet med traditionel beton vurderes ikke at forværrearbejdsmiljøet væsentligt, idet disse stoffer håndteres i lukkede systemer.

Det skal hertil siges, at det er umuligt at rangordne de forskellige påvirkninger imod hinanden. Det vil altid være en subjektiv vurdering, hvorvidt lavere støj er at foretrække frem for færre løft, eller færre vibrationer.

Endelig skal det nævnes, at der er observeret et par mulige forværringer af arbejdsmiljøet hidrørende fra slibning af SCC gulve, hvilket kan forårsage kræftfremkaldende kvartsstøv afhængig af tilslaget. Desuden er det observeret et muligt øget behov for at tætne forme med PU-skum, som er stærkt allergifremkaldende.